Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych założone zostało w październiku 1991 roku i działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach.

Głównym celem Towarzystwa jest wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa, z uwzględnieniem interesów ogólnospołecznych i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej.

Zrzeszone Elektrociepłownie

Członkami PTEZ są osoby zawodowo związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii cieplnej i elektrycznej. Działalność Towarzystwa obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze obszary elektrociepłownictwa, i przede wszystkim skupia się na realizacji swojego statutowego zadania tj. promocji rozwoju kogeneracji w Polsce.


XXIV KZ Członków PTEZ
2016-05-17

EDF Polska Partnerem wydarzenia

Wspólna konferencja MG oraz PTEZ, IGCP i powermeetings.eu
2014-12-09

Konferencja dot. ciepła z OZE

Debata PAP
2015-04-16

Polska Agencja Prasowa organizuje debatę zamkniętą "Społeczny wymiar rozwoju...