Aktualności

Czy branża ciepłownicza jest przygotowana na niedobory wody?
25 | 05 | 2020
W ostatnich tygodniach nie milkną apele ekspertów o oszczędzanie wody i jej racjonalne wykorzystanie. Aktualnie ponad 70% zasobów wodnych wykorzystywane jest przez przemysł, w tym kopalnie i sektor elektroenergetyczny. Warto przyjrzeć się działaniom, które w tym obszarze podejmu ...
Więcej
Nowelizacja ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
13 | 05 | 2020
W dniu 13 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 843). Zmienione ww. ustawą przepisy art. 18 ust. 4 oraz art. 44 ust. 4 ustawy o promowa ...
Więcej
Nowy zarząd PGNiG Termika
12 | 05 | 2020
Nowym prezesem PGNiG Termika został Paweł Stańczyk. Rada Nadzorcza spółki na stanowiska wiceprezesów i członków zarządu powołała również: Jarosława Głowackiego – członka Zarządu, Wiceprezesa ds. technicznych i Jarosława Maślanego – członka Zarządu, Wiceprezesa ...
Więcej
Bezpieczeństwo w ciepłownictwie w dobie pandemii
11 | 05 | 2020
Od początku epidemii koronawirusa we wszystkich firmach zajmujących się produkcją energii elektrycznej i ciepła wdrożono procedury, pozwalające na dalsze, niezakłócone funkcjonowanie firm w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równocześnie odbiorcy końcowi mogą z uwagą śledzić, jak ważne ...
Więcej
Skutek uboczny koronawirusa - spadek emisji CO2. Czy wystarczy, by Polska sprostała nowemu Prawu Klimatycznemu?
27 | 04 | 2020
Co łączy Polskę i Chiny? Wyzwania zdrowotne! I nie chodzi jedynie o koronawirusa, ale o wyzwania związane z chorobami spowodowanymi nadmiernymi emisjami CO2. Paradoksalnie obecnie jedno zagrożenie redukuje drugie, na co wskazują dane agencji Bloomberg. Jednak nawet gdyby koronawirus spowodował w Pol ...
Więcej
Branża ciepłownicza również walczy z koronawirusem
17 | 04 | 2020
W obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa kluczowe znaczenie dla państwa i obywateli ma nie tylko sprawnie działający system opieki zdrowotnej. Niemniej istotne jest prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, w tym przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Po ...
Więcej
Trzech nowych członków dołącza do PTEZ
14 | 04 | 2020
W obliczu dynamicznej sytuacji w sektorze elektroenergetycznym współpraca przedsiębiorstw ma olbrzymie znaczenie dla dalszego rozwoju i stabilnego funkcjonowania całej branży. Dlatego też z roku na roku rośnie rola organizacji, zrzeszających przedstawicieli energetyki i ciepłownictwa. W ostat ...
Więcej
Jak Europejski Zielony Ład wpłynie na kogenerację?
24 | 03 | 2020
Coraz więcej miejsca w debacie europejskiej zajmują plany Komisji, dotyczące programu Europejskiego Zielonego Ładu. Plany Brukseli z uwagą śledzą przedstawiciele elektroenergetyki i ciepłownictwa. Głos w sprawie propozycji wstępnych, zawartych w komunikacie Komisji Europejskiej, zajęło ró ...
Więcej
Efektywność, niskoemisyjność, zmiana miksu paliwowego. Jakie zmiany czekają ciepłownictwo?
12 | 03 | 2020
Transformacja nieefektywnych systemów ciepłowniczych, zmiana struktury paliwowej, uporządkowanie rynku ciepła - to trzy najważniejsze wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą w najbliższym czasie. Polska na tle krajów Unii Europejskiej z uwagi na swój stosunkowo chłodny kl ...
Więcej
Przed nami II Kongres Kogeneracji
26 | 02 | 2020
W dniach 19-21 października, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą spotkają się eksperci, przedstawiciele branży elektroenergetycznej, administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz biznesu. Już po raz drugi Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych organizuje Kongres Kogeneracji, w tra ...
Więcej