Aktualności

Wojciech Dąbrowski nowym Prezesem Zarządu PTEZ
13 | 06 | 2018

Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła, 13 czerwca br. został wybrany na stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Podczas XXVI Krajowego Zgromadzenia Członków PTEZ Wojciech Dąbrowski wskazał wyzwania i perspektywy stojące przed PTEZ. 

Wojciech Dąbrowski nakreślił pięć kluczowych kierunków działań w ramach PTEZ, które jego zdaniem zdominują dyskurs wokół kogeneracji w najbliższym czasie. Są to: nowy system wsparcia kogeneracji, rynek mocy, regulacje unijne, taryfowanie i Polityka Energetyczna Państwa. Za priorytet działań PTEZ uznał współpracę z administracją rządową w prowadzeniu procesu legislacyjnego nad nowym systemem wsparcia kogeneracji oraz w negocjacjach z Komisją Europejską w procesie notyfikacji i finalnie wprowadzenie systemu w roku 2019.

Wojciech Dąbrowski zastąpił na stanowisku dotychczasowego Prezesa PTEZ Mariana Babiucha.

Krajowe Zgromadzenie Członków wybrało także nowych Członków Zarządu:

  • Antoniego Józwowicza – Prezesa Zarządu Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
  • Jarosława Głowackiego – Prezesa Zarządu PGNiG Termika S.A.
  • Adama Tywoniuka – Dyrektora Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia PGE Energia Ciepła S.A.

Wojciech Dąbrowski to menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Pracował także w administracji samorządowej, rządowej oraz jako doradca inwestycyjny i prawny. Od listopada 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła, spółki działającej w ramach Grupy Kapitałowej PGE

Mówiąc o ciepłownictwie trzeba pamiętać, że działamy na rynku regulowanym, na którym wiele mechanizmów jest kontrolowanych przez odpowiednie regulacje prawne – od dyrektyw unijnych, przez przepisy ustaw krajowych, aż po przypisane im rozporządzenia wykonawcze. Wypracowanie jasnych i korzystnych dla branży przepisów będzie przyświecało mi w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu PTEZ – powiedział Wojciech Dąbrowski.

Działalność Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych skupia się przede wszystkim na promocji kogeneracji w Polsce. Celem prac PTEZ-u jest wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, przy  uwzględnieniu interesów lokalnych społeczności i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej.

Wstecz