Władze

Władzami Towarzystwa są:

  • Krajowe Zgromadzenie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński

Krajowe Zgromadzenie Członków - jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane raz do roku przez Zarząd. W Krajowym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem decydującym oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.

Zarząd kieruje całokształtem działań Towarzystwa. Składa się z 6 -10 członków, w tym Prezesa i 3 Wiceprezesów.

Prezes Zarządu

Wojciech Dąbrowski
PGE Energia Ciepła S.A.

Wiceprezesi Zarządu

Sławomir Burmann
Veolia Energia Łódź SA
Jarosław Głowacki
PGNiG Termika S.A.
Sławomir Zawada

Członkowie Zarządu

Antoni Józwowicz
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Arkadiusz Kosiel
Fortum Silesia SA
Elżbieta Kowalewska
PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże w Gdańsku
Iwona Sierżęga
Polenergia EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
Adam Tywoniuk
PGE Energia Ciepła S.A.

Komisja Rewizyjna – jest powołana do prowadzenia kontroli działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa

Piotr Górnik
Fortum Silesia SA
Bogusław Rybacki
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA
Sebastian Wasilewski
PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział ZEC Bydgoszcz

Sąd Koleżeński – jest powołany do rozstrzygania spraw dyscyplinarnych członków Towarzystwa

Grzegorz Kotte
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Jan Kos
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów
Jan Pic
Veolia Energia Poznań ZEC SA

Dyrektor PTEZ – prowadzi bieżące sprawy Towarzystwa

dr inż. Janusz Ryk