Władze

Władzami Towarzystwa są:

  • Krajowe Zgromadzenie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński

Krajowe Zgromadzenie Członków - jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane raz do roku przez Zarząd. W Krajowym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem decydującym oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.

Zarząd kieruje całokształtem działań Towarzystwa. Składa się z 6 -10 członków, w tym Prezesa i 3 Wiceprezesów.

Prezes Zarządu

Wojciech Dąbrowski
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Wiceprezesi Zarządu

Sławomir Burmann
Veolia Energia Łódź SA
Norbert Grudzień
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Paweł Stańczyk
PGNiG Termika SA

Członkowie Zarządu

Arkadiusz Kosiel
Fortum Silesia SA
Elżbieta Kowalewska
PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże w Gdańsku
Paweł Szczeszek
Enea SA
Adam Tywoniuk
PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Komisja Rewizyjna – jest powołana do prowadzenia kontroli działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa

Piotr Górnik
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
Bogusław Rybacki
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA
Sebastian Wasilewski
PGE Energia Ciepła SA Oddział ZEC Bydgoszcz

Sąd Koleżeński – jest powołany do rozstrzygania spraw dyscyplinarnych członków Towarzystwa

Grzegorz Kotte
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Jan Pic
Veolia Energia Poznań ZEC SA
Edward Słoma
PGNiG Termika SA

Dyrektor PTEZ – prowadzi bieżące sprawy Towarzystwa

dr inż. Janusz Ryk